24 feb 2016 12:13

Samenlevingsovereenkomst toegevoegd aan Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin samenlevingsovereenkomsten aan het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) worden toegevoegd.

Het ontwerp van koninklijk besluit vult het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH) aan met samenlevingsovereenkomsten en ook met de gegevens en het voorwerp van de vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van het huwelijksvermogensstelsel of van de samenlevingsovereenkomsten. Het koninklijk besluit van 21 juni 2011 over het beheer van de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten voorzag hier namelijk niet in.

Door het CRH aan te vullen met de gegevens van de samenlevingsovereenkomsten en met de gegevens en het voorwerp van de vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van het huwelijksvermogensstelsel of van de samenlevingsovereenkomsten, wordt een gecentraliseerde en unieke publiciteitsvorm georganiseerd van de gegevens van alle huwelijks- en samenlevingsovereenkomsten. Hierdoor zou aan elke belanghebbende derde toegang worden verleend tot dit register om kennis te nemen van het toepasselijke huwelijksvermogensstelsel tussen echtgenoten of het bestaan van een samenlevingsovereenkomst voor wettelijk samenwonenden. 

Daarnaast wordt in het huidige ontwerp de tegenwerpelijkheid van de huwelijksovereenkomsten aan derden gekoppeld aan de registratie van de gegevens in het Centraal Register voor Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten. Zo kunnen zij op een vereenvoudigde manier kennis nemen van de overeenkomsten om hun werking naar eenieder te waarborgen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.