23 okt 2008 13:39

Afbakening hulpverleningszones

Afbakening van de hulpverleningszones voor de civiele veiligheid

Afbakening van de hulpverleningszones voor de civiele veiligheid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de territoriale afbakening van de hulpverleningszones vastlegt. Het ontwerp zet de voorstellen van het nationaal raadgevend comité van de hulpverleningszones om.  

De wet van 15 mei 2007 hervormde de civiele veiligheid en voerde hulpverleningszones in die over rechtspersoonlijkheid beschikken. Ze vormen het organisatorische niveau van de brandweer. De zones bestaan uit een netwerk van hulpposten en brandweerkazernes en hebben als taak die posten optimaal te laten samenwerken zodat de bijstand in de beste omstandigheden kan gebeuren. 

De ministerraad keurt de afbakening van de zones goed, nadat er een consultatie in twee fasen heeft plaatsgevonden. De eerste consulatie vond plaats met een raadgevend comité in elke provincie in het eerste semester van 2008. Het nationaal raadgevend comité dat op 18 juli 2008 is samengekomen heeft op basis van die adviezen  de voorstellen over de afbakening van de politiezones geformuleerd. Het ontwerp van koninklijk besluit bevat die voorstellen mits een wijziging: het schrapt de gemeenten Plombières, Welkenraedt en Baelen uit de hulpverleningszone zes en voegt ze toe aan de hulpverleningszone vier.