27 jun 2003 17:00

Afdeling wetgeving van de Raad van State

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, nam de Ministerraad akte van de brief van de Eerste Voorzitter van de Raad van State rond de wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (*).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, nam de Ministerraad akte van de brief van de Eerste Voorzitter van de Raad van State rond de wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (*).

Deze wijzigingen hebben betrekking op de dwingende termijnen waarbinnen het advies wordt gevraagd. Zij zijn in werking getreden op 14 juni laatstleden. De regeringsleden werden verzocht de aanbevelingen van de Eerste Voorzitter van de Raad van State binnen hun diensten te verspreiden. (*) artikelen 6 tot 11 van de wet van 2 april 2003.