27 jun 2003 17:00

MINISTERRAAD VAN 27 JUNI 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 juni 2003, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad keurde de volgende punten goed:

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 27 juni 2003, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad keurde de volgende punten goed:

- akte van de brief van de Eerste Voorzitter van de Raad van State rond de wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (persbericht 3); - de conclusies van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie, die tijdens de Europese Top van Thessaloniki op 19 en 20 juni 2003 werden voorgesteld (persbericht 4); - een budget vrij van 100.000 euro voor de verwezenlijking van het project dat gemeenschappelijk werd opgericht door de vzw's "Atout coeur - A tout coeur" en "L'Enfant des Etoiles". Dit humanitair, cultureel en pedagogisch project beoogt de minder begunstigde kinderen uit Kinshasa (persbericht 5); - een lijst van juridische verbintenissen goed die moeten afgesloten worden om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren (persbericht 6-7); - het gunnen van een overheidsopdracht voor de herstelling van de voertuigen van de Groep VAG in dienst bij de federale politie (persbericht 8) ; - de toelating aan de federale politie om de overeenkomst uit te voeren met betrekking tot de aankoop van banden Bridgestone voor de voertuigen Mercedes G320 V6 B1 ten voordele van de federale en lokale politie (persbericht 9); - de toelating, in het kader van de begrotingsdiscipline, om het investeringsdossier met betrekking tot de inrichtingswerken van de brasserie en de Artshop van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, te laten vastleggen (persbericht 11).