27 jun 2003 17:00

Project voor hulp aan de minder begunstigde kinderen van Kinshasa

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, maakte de Ministerraad een budget vrij van 100.000 euro (*) voor de verwezenlijking van het project dat gemeenschappelijk werd opgericht door de vzw's "Atout coeur - A tout coeur" en "L'Enfant des Etoiles". Dit humanitair, cultureel en pedagogisch project beoogt de minder begunstigde kinderen uit Kinshasa.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, maakte de Ministerraad een budget vrij van 100.000 euro (*) voor de verwezenlijking van het project dat gemeenschappelijk werd opgericht door de vzw's "Atout coeur - A tout coeur" en "L'Enfant des Etoiles". Dit humanitair, cultureel en pedagogisch project beoogt de minder begunstigde kinderen uit Kinshasa.

Dit budget moet het vervoer van zo'n 60 kinderen en 40 volwassenen per legervliegtuig financieren. Het gemeenschappelijk project beoogt het promoten van "people to people" betrekkingen waarmee de kinderen en de burgers uit de twee landen hun persoonlijke betrekkingen versterken en de dialoog aangaan over hun wereldbeschouwing. Naast de opvoering van de musical "Le Petit Prince" van de Saint-Exupéry, met als boodschap solidariteit en broederschap, bevat het project ook een pedagogisch luik (het uitdelen aan de kinderen en aan de leerkrachten van het boek "Le Petit Prince"), een medisch luik (voorbereiding van de zending van La Chaîne de l'Espoir) en een humanitair luik (aanvoer van humanitair materiaal, bedden, geneesmiddelen,...). Twee andere vzw's nemen eveneens deel aan het project: "Chaîne de l'Espoir" en "Dunia Action". UNICEF en de Delegatie voor de Rechten van het Kind verlenen hun steun. (*) op de basisallocatie "Tussenkomsten en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie, hulpverlening aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleven van de mensenrechten, versterking en herstel van de Rechtstaat".