27 jun 2003 17:00

Renovatie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven, gaf de Ministerraad toelating, in het kader van de begrotingsdiscipline, om het investeringsdossier met betrekking tot de inrichtingswerken van de brasserie en de Artshop van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, te laten vastleggen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven, gaf de Ministerraad toelating, in het kader van de begrotingsdiscipline, om het investeringsdossier met betrekking tot de inrichtingswerken van de brasserie en de Artshop van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, te laten vastleggen.

Het gaat hier om de laatste werken van de renovatie van het gebouw Gresham-Argenteau. Deze werken werden toevertrouwd aan de onderneming n.v. Ardicor. De opening is voorzien voor september 2003.