27 jun 2003 17:00

Onderhoud van voertuigen van de federale politie

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het gunnen van een overheidsopdracht goed voor de herstelling van de voertuigen van de Groep VAG in dienst bij de federale politie (*).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het gunnen van een overheidsopdracht goed voor de herstelling van de voertuigen van de Groep VAG in dienst bij de federale politie (*).

Deze overheidsopdracht, die wordt afgesloten volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma D'Ieteren, heeft betrekking op een totaal bedrag van 675.000 euro over vijf jaar. (*) waarvan het principe werd goedgekeurd door de Ministerraad van 29 november 2002 (zie bericht nr. 6).