27 jun 2003 17:00

Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Unie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de conclusies goed van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie, die tijdens de Europese Top van Thessaloniki op 19 en 20 juni 2003 werden voorgesteld.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de conclusies goed van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie, die tijdens de Europese Top van Thessaloniki op 19 en 20 juni 2003 werden voorgesteld.

Deze conclusies hebben onder meer betrekking op: - het ontwerp van Europese Grondwet dat door de Voorzitter van de Conventie, de heer Valéry Giscard d'Estaing, werd voorgesteld; - het beleid inzake immigratie, grenzen en asiel; - de uitbreiding, - de buitenlandse betrekkingen.