13 jan 2006 16:00

Afghanistan

Verlenging van de Belgische technische steun aan de F-16 operaties van de EEAW

Verlenging van de Belgische technische steun aan de F-16 operaties van de EEAW

De Ministerraad ging akkoord met de verlenging in 2006 van de Belgische technische steun aan de F-16 operaties van EPAF (*) Expeditionary Air Wing (EEAW) in Afghanistan. De steun is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. De ondersteunende luchtoperaties ten gunste van ISAF (**) in Afghanistan worden door de inzet van Belgische en Nederlandse F-16 tot 15 januari 2006 verzekerd. In het kader van de samenwerkingsakkoorden EEAW, zal België de F-16 operaties gedurende een jaar blijven steunen. België is immers de enige partner die binnen de EEAW in staat is om bepaalde essentiële capaciteiten aan te wenden, waardoor andere EEAW partners de luchtverrichtingen ten gunste van ISAF kunnen blijven garanderen. Naast het gebruik van de infrastructuur en van de Belgische diensten ten gunste van het detachement EEA, zal de Belgische steun aan de F-16 operaties bestaan uit het behoud van een container vloeibare zuurstof van 4.200 liter, het ten laste nemen van zijn bevoorrading door C-130 en uit het behoud van een rembareel en 3 Belgische operatoren in de internationale luchthaven van Kaboel (KAIA). De militairen worden onder het geldelijke statuut 'KB 03 verplicht - passieve gewapende inzet - coëfficiënt 4' ingezet. (*) EPAF = European Participating Air Forces (**) ISAF = Internationaal Security Assisatance Force