04 dec 2009 12:04

Afghanistan

Inzet van twee Belgische militairen in Afghanistan, als instructeur in de opleidingsschool van het Afghaanse leger

Inzet van twee Belgische militairen in Afghanistan, als instructeur in de opleidingsschool van het Afghaanse leger

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de inzet van twee Belgische militairen in Afghanistan goedgekeurd (*). Zij zullen er ingezet worden als instructeurs in de opleidingsschool van het Afghaanse leger in Mazar-e-Shariff, in het kader van de steun aan de heropbouw van het Afghaanse leger ten gunste van de International Security Assistance Force (ISAF).

Beide militairen worden ingezet tot eind 2010 onder het statuut "operationele inzet, deelstand passief gewapende inzet" (KB-03 coëfficiënt 4).

(*) overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 3 april 2009.