07 sep 2012 18:05

Afhandeling van de inzet van het personeel van Defensie bij het busongeval in Sierre

Het personeel van Defensie dat ingezet werd om bijstand te verlenen na het busongeval in Sierre (Zwitserland) bekomt het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem beslist het personeel van Defensie dat ingezet werd na het busongeval in Sierre het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied te verlenen. Na het busongeval in Sierre zette Defensie 43 militairen in. Het gaat om het medische team en psychologen die de families ondersteunden en de inzet van militairen voor het vliegtransport van de families.