07 okt 2005 17:00

African union mission in Soedan

Verlenging van de deelname van twee Belgische militairen aan de steun van de NATO aan AMIS

Verlenging van de deelname van twee Belgische militairen aan de steun van de NATO aan AMIS

De Ministerraad nam kennis van het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om de deelname van twee Belgische militairen aan African Union Mission in Soedan in het kader van de NAVO steun aan de missie tot 31 oktober 2005 te verlengen. De militairen komen uit de NAVO hoofdkwartieren en worden wellicht in de AMIS zone en de omliggende landen ingezet. De Ministerraad had op 8 juli 2005 de inzet van de twee Belgische militairen die tot het NAVO hoofdkwartier Land te Heildelberg behoren, tot 30 september 2005 goedgekeurd. De North Atlantic Counsel had op 21 september om de verlenging gevraagd.