07 okt 2005 17:00

Ministerraad van 7 oktober 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministeraad heeft de volgende beslissingen genomen.