07 okt 2005 17:00

Duurzaam beheer van de Noordzee

Oprichting van een gericht marien gebied Baai van Heist

Oprichting van een gericht marien gebied Baai van Heist

De Ministeraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tweede fase van het Duurzaam beheer van de Noordzee. Het ontwerp is een voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Marc Verwilgen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Het ontwerp stelt een gericht marien reservaat Baai van Heist in binnen de speciale beschermingszone voor vogels SBZ 3 Zeebrugge. Het sluit aan bij het strandreservaat Baai van Heist. De SB3 werd vastgesteld op de Ministerraad van 8 juli 2005. De aansluiting van een gericht marien resevaat bij het strandreservaat heeft een aantal ecologische en wetenschappelijke voordelen. Het intertidaal zandstrand en de ondiepe zee vormen fysisch en ecologisch fun¨ctioneel een continum. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.