07 okt 2005 17:00

B-fast operaties

Hulp van het Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) van juli tot september 2005 — Overstromingen in Roemenië en Bulgarije – Hongersnood in Niger – Orkaan Katrina in de VS

Hulp van het Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) van juli tot september 2005 — Overstromingen in Roemenië en Bulgarije – Hongersnood in Niger – Orkaan Katrina in de VS

De Ministerraad stemde in met het voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken om een aantal initiatieven inzake noodhulp bij natuurrampen op de begroting 2005 van FOD Buitenlandse Zaken te financieren. Naar aanleiding van de overstromingen die Roemenië tijdens juli dit jaar hebben geteisterd, besliste de Regering 20.000 euro te schenken aan het Roemeense Rode Kruis voor de aankoop van onder meer tenten, dekens, slaapzakken, medicijnen en hygiënisch materiaal. Ingevolge de hongersnood die in bepaalde delen van Niger heerst, heeft de Regering in juli 2005 besloten voedselhulp naar dit land te sturen voor een bedrag van 16.000 euro. In augustus 2005 heeft de Regering beslist 120.000 zandzakjes te schenken aan de Bulgaarse civiele bescherming in hun strijd tegen de overstromingen die het land op dat ogenblik kende. De totale som van deze operatie bedroeg 54.872 euro. Op 2 september jongstleden kort na de doortocht van de orkaan Katrina in het zuiden van de Verenigde Staten, heeft de Regering logistieke experts ter beschikking gesteld van de Amerikaanse autoriteiten en het Amerikaanse Rode Kruis. De kostprijs van deze missie, welke drie weken heeft geduurd, bedroeg 62.000 euro.