07 okt 2005 17:00

Mijnenbestrijding

Een gegevenscentrum voor de mijnenbestijding bestaande uit sensoren, software, hardware en initiële logistiek

Een gegevenscentrum voor de mijnenbestijding bestaande uit sensoren, software, hardware en initiële logistiek

De Ministerraad gaf de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, toelating om over te gaan tot de aanschaf van een gegevenscentrum voor de mijnenbestrijding (Mine Warfare data centre) samengesteld uit sensoren, software, hardware en initiële logistiek. Het gegevenscentrum is een gegevensbank die de nodige parameters levert om verscheidene Mine Counter Measures optimaal te gebruiken. Het kan als basis dienen voor de creatie van een realistischer simulatieomgeving binnen de nieuwe simulator van EGUERMIN. De voorgestelde sensoren meten de diverse omgevingsparameters en leveren de gegevens aan het gegevenscentrum.