07 okt 2005 17:00

Reservekader militair personeel

Vermindering van het aantal manschappen van het reservekader

Vermindering van het aantal manschappen van het reservekader

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de personeelsenveloppe van het reservekader. Het ontwerp is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. Het ontwerp kadert in de algemene hervorming van de reserve. Door beter gebruik te maken van de competenties van de reservemilitairen kan men het aantal manschappen van reservemilitairen verminderen die noodzakelijk zijn om de operationele behoeften van de Krijgsmacht te dekken. De personeelsenveloppe van 6000 militairen is onderverdeeld als volgt (kandidaten inbegrepen): - 2000 officieren - 2000 onderofficieren - 2000 vrijwilligers Dit aantal moet ten laatste op 1 januari 2015 worden bereikt.