04 apr 2003 17:00

Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF).

België zal zijn aandeel van 1,65% behouden in een wedersamenstelling die de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2004 dekt. Op deze basis wordt het aandeel van België geschat op ten hoogste 14.960.970 EUR voor 2003 en 14.626.000 EUR voor 2004. Het Afrikaans Ontwikkelingsfonds is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bestuurd wordt. Het begon zijn operationele activiteiten in 1974. Het ADF heeft tot doel de armste Afrikaanse landen bij te staan in hun economische en sociale ontwikkeling en de armoede in Afrika te bestrijden door intrestvrije leningen op zeer lange termijn toe te staan. België is in juli 1974 lid geworden van het ADF. Zij heeft aan iedere wedersamenstelling deelgenomen.