26 sep 2003 17:00

Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

De Ministerraad wil aldus aan het Afrikaans Ontwikkelingsfonds de nodige middelen geven om te strijden tegen de armoede, door aan de allerarmste Afrikaanse landen intrestvrije leningen op zeer lange termijn toe te staan. Het AOF is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bestuurd wordt. Het begon zijn operationele activiteiten in 1974. Het Fonds heeft als doel de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen. België is in juli 1974 lid geworden van het AOF. Zij heeft aan elke voorgaande wedersamenstelling deelgenomen. De Belgische bijdrage aan de negende wedersamenstelling van de middelen (AOF-9) blijft op het traditioneel peil van 1,65 %, wat overeenstemt met een globale begrotingslast van 45,5 miljoen EUR die verdeeld zal worden over de begrotingen 2002 tot 2004.