10 dec 2004 16:00

Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stemde de Ministerraad ermee in dat België zijn aandeel van 1,65% in de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfOF-X) behoudt. De wedersamenstelling geldt voor de periode 2005-2007. Het volume ervan zou de 3,8 miljard STR niet overschrijden, wat neerkomt op een verhoging met 30% in vergelijking met de vorige wedersamenstelling.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stemde de Ministerraad ermee in dat België zijn aandeel van 1,65% in de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfOF-X) behoudt. De wedersamenstelling geldt voor de periode 2005-2007. Het volume ervan zou de 3,8 miljard STR niet overschrijden, wat neerkomt op een verhoging met 30% in vergelijking met de vorige wedersamenstelling.

Het AOF is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank wordt bestuurd. Het fonds begon zijn operationele activiteiten in 1974. Het heeft als doel de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen, door concessionele leningen en giften toe te kennen in overeenstemming met de Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen. België werd in juli 1974 lid van het AOF. Het heeft aan elke voorgaande wedersamenstelling deelgenomen. Men schat de bijdrage van België aan de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen (AfOF-X) tussen de 54,2 en 59,1 miljoen euro. Het bedrag is betaalbaar in drie schijven, die op de Algemene Uitgavenbegroting voor 2005, 2006 en 2007 worden ingeschreven.