10 dec 2004 16:00

Ministerraad van 10 december 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 december 2004, Wetstraat 16 om
12 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 december 2004, Wetstraat 16 om 12 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister kondigde aan dat het overlegcomité het Belgisch standpunt voor de volgende Raad van Europa over de kwestie van de toetreding van Turkije tot de EU en de financiële perspectieven heeft vastgelegd. Daarna lanceerde de premier een oproep tot de sociale partners opdat ze tot een gematigd interprofessioneel akkoord komen. Dergelijk akkoord kan de basis voor de toekomstige economische groei vormen. De Eerste Minister herinnerde eraan dat België dit jaar een groei van 2,9% kende. De regering hoopt dat we die trend in 2005 en 2006 verderzetten. Daarmee neemt België een gunstiger positie in dan het Europese gemiddelde en de buurlanden. Hij schonk ook aandacht aan de beslissing die de Ministerraad nam, om zes strafuitvoeringsrechtbanken op te richten. Ten slotte kondigde hij de benoeming door de Ministerraad aan van Dirk Van den Bulck als commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen. Hij werd adjunct-commissaris-generaal in juli 2002 en vervangde de voormalige commissaris-generaal, Pascal Smet, sinds september 2003. Vervolgens stelden de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat de campagne voor, die als doel heeft de elektronische identiteitskaart beter bekend te maken bij de burger. Men zal de identiteitskaart geleidelijk aan aan alle Belgen ouder dan 12 jaar uitreiken. Dat zal ten laatste voor eind 2009 op vraag van of na oproeping door de gemeente gebeuren.