10 dec 2004 16:00

Pachtwetgeving

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed tot wijziging van het samenwerkingsakkoord (*) tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van de landbouw en visserij, wat betreft de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de pachtwetgeving.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed tot wijziging van het samenwerkingsakkoord (*) tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van de landbouw en visserij, wat betreft de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de pachtwetgeving.

Het bovenvermelde samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd om de coördinatie en de samenwerking tussen de federale staat en de deelregeringen te regelen. Het behandelt echter niet de aspecten van de pachtwetgeving. Het huidige samenwerkingsakkoord regelt dus de bevoegdheden in verband met de pachtwetgeving. De aspecten van het burgerlijk recht (betrekkingen eigenaar/huurder, duur van de pacht, opzegging...) vallen onder de Federale Overheid. De kwesties die met landbouwpolitiek te maken hebben en waar betrekkingen tussen de overheid en de huurder of de verhuurder tot stand komen, vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. Het gaat meer bepaald om maximale oppervlakten, de wet op de pachtprijzenbeperking en verscheidene adviezen die door de rijkslandbouwkundige ingenieurs werden gegeven. (*) van 18 juni 2003.