10 dec 2004 16:00

Deontologische code

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad de deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën goed. (*)

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad de deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën goed. (*)

Het gaat om een belangrijke interne gedragscode voor de inspecteurs van financiën die de degelijkheid en de integriteit van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën moet waarborgen. De nadruk ligt op de principes onafhankelijkheid, loyaliteit en plichtsbewustzijn. Het interministerieel Comité van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën had in februari 2004 op voorstel van de Raad van het Korps een ontwerp van code goedgekeurd. Het ontwerp diende aan alle regeringen en dus ook aan de Ministerraad te worden voorgelegd. (*) artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 april 1998.