10 dec 2004 16:00

Commissaris-generaal

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, stemde de Ministerraad in met de benoeming van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, stemde de Ministerraad in met de benoeming van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

De heer Dirk Van Den Bulck wordt benoemd tot Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen, na evaluatie door de selectiecommissies van SELOR. Hij vervangt Pascal Smet, de vorige Commissaris-generaal, die op 15 september 2003 Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd en sinds 19 juli 2004 Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.