10 dec 2004 16:00

Inkomsten aftrekbaar van belastbare winst

Op voorstel van de heer Didier reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (*) inzake aftrekken van de belastbare winst.

Op voorstel van de heer Didier reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (*) inzake aftrekken van de belastbare winst.

Het voorontwerp past het Wetboek van de inkomstenbelasting aan, zodat de beperking van de aftrek in functie van bepaalde verworpen uitgaven niet meer van toepassing is op de dividenden die door een dochteronderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn toegekend. België had zich ertoe verbonden deze bepaling voor 1 januari 2005 in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn (**) betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten. (*) artikel 205, §2. (**) richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990.