10 dec 2004 16:00

Nationale loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de Nationale Loterij.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de Nationale Loterij.

Het eerste ontwerp bepaalt het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de nationale Loterij aan de Staatsbegroting voor het jaar 2004 is verschuldigd. Het bedrag van de rente is 86.763.000 euro. (*) Het tweede ontwerp bepaalt het derfinitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale loterij voor het dienstjaar 2003. Het jaarlijks bedrag voor elk jaar tussen 2003 en 2007 is vastgesteld op 210,191 miljoen euro. (*) overeenkomstig de wet van 19 april 2002. (**) zoals vastgelegd in de koninklijke besluiten van 8 april 2003 en 23 december 2003.