10 dec 2004 16:00

Internationale Ontwikkelingsassociatie - Wereldbank

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stemde de Ministerraad in met de deelname van België aan de veertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA in het Engels).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stemde de Ministerraad in met de deelname van België aan de veertiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA in het Engels).

De veertiende wedersamenstelling van de middelen dekt de periode 2006-2008. De bijdrage van België vertegenwoordigt 1,55%, wat neerkomt op 222 miljoen euro. Het bedrag wordt in de loop van 2006, 2007 en 2008 in drie gelijke jaarlijkse schijven ter beschikking van de Associatie gesteld. De Internationale Ontwikkelingsassociatie werd in 1960 opgericht als filiaal van de Wereldbank. Haar doelstelling bestaat erin de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen te ondersteunen, door concessionele leningen en giften toe te kennen, in overeenstemming met de "Millennium ontwikkelingsdoelstellingen". In tegenstelling tot de Wereldbank, die het merendeel van haar middelen op de kapitaalmarkten verwerft, wordt de Internationale Ontwikkelingsassociatie hoofdzakelijk gefinancierd door begrotingsbijdragen. Ze worden haar toegekend door de industrielanden, enkele OPEC-landen, enkele vroegere Oostbloklanden en enkele meer gevorderde ontwikkelingslanden. De Associatie gaat in principe om de drie jaar over tot een wedersamenstelling van haar middelen.