10 dec 2004 16:00

Federale raad voor duurzame ontwikkeling

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van begroting en Overheidsbedrijven, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van leden van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van begroting en Overheidsbedrijven, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vervanging van leden van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.

In het ontwerp verleent men eervol ontslag aan: - de heer Arthur Bodson, vice-voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en aan volgende leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: - mevrouw Barbara Lacroix, de heer Claude Klein en de heer Bernard Decock als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties - mevrouw Saar van Hauwermeiren en de heer Geert Lejeune, vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd inzake milieubescherming - mevrouw Karen Depooter, mevrouw Sophie Englebienne, de heer Marek Poznanski en de heer Dominique Weerts als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties, bevoegd inzake ontwikkelingssamenwerking - mevrouw Lut Slabbinck, mevrouw Michèle Pans en de heer Alain Wilmart en de heer François Philips, vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties - de heer Jean-Pierre Thomé, vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus - de heer Paul van Capellen, vertegenwoordiger van de organisaties die de belangen van de verbruikers verdedigen. Het ontwerp legt de benoeming vast van: - mevrouw Catherine Gernay, als vice-voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - mevrouw Marie-Laurence Semaille, mevrouw Caroline Ven en de heer Arnaud Deplae als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties - mevrouw Jacqueline Gilissen en de heer Jan Turf als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor milieubescherming - de heer Karel Teck, de heer Luc Languouche, mevrouw Ingrid Gloire en de heer Jean-Michel Swalens als vetegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties inzake ontwikkelingssamenwerking - mevrouw Jo Vervecken, de heer Daniël Van Daele, de heer Jehan De Crop en de heer Josly Piette als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties - mevrouw Monique Carnol als vertegenwoordigster van de wetenschappelijke milieus - de heer Rob Renaerts als vertegenwoordiger van de organisaties die de belangen van de verbruikers verdedigen.