10 dec 2004 16:00

Spelers uit kansspelinrichtingen uitgesloten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat een systeem van informatieverwerking voor spelers instelt, aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat een systeem van informatieverwerking voor spelers instelt, aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd.

Het ontwerp bepaalt het bedrag van de bijdrage voor de on-line toegang, de regels inzake de toegang tot het systeem, de regels van het systeem voor informatiebeheer en informatieverwerking. Het systeem heeft als doel de kansspelcommissie de middelen aan te reiken, om de opdrachten uit te voeren die haar bij wet zijn toegekend en de uitbaters en personeel van een kansspelinrichting klasse I of II in staat te stellen, om de ontzegging van toegang te controleren. De gegevens waartoe ze toegang hebben beperken zich tot de vermelding toegelaten of niet toegelaten.