10 dec 2004 16:00

Nationale klimaatcommissie

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, stemde de Ministerraad in met de nieuwe samenstelling van de Nationale Klimaatcommissie.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, stemde de Ministerraad in met de nieuwe samenstelling van de Nationale Klimaatcommissie.

Aangezien de gewestelijke regeringen wisselden en de samenstelling van de Federale Regering wijzigde, dienen er nieuwe leden voor deze commissie te worden benoemd. Na een schriftelijke procedure in een Interkabinetten Werkgroep stelt men volgende leden voor de Federale Staat voor: Als effectief lid: - mevrouw Nele Roobrouck, voor de Eerste Minister - mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie - de heer Luc Mabille, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën - de heer Tom Van Ierland, voor de Minister van Leefmilieu en van Pensioenen Als plaatsvervangend lid: - de heer Emmanuel Decorte, voor de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, als plaatsvervangend lid voor mevrouw Nele Roobrouck - de heer Julien Damilot, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, als plaatsvervangend lid voor mevrouw Marie-Pierre Fauconnier - de heer Jean-Philippe Kayobotsi, voor de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, als plaatsvervangend lid voor de heer Luc Mabille - de heer Eric Houtman, voor de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, als plaatsvervangend lid van de heer Tom Van Ierland