20 jul 2005 17:00

Afrikaans ontwikkelingsfonds

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de deelname van België aan de tiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de deelname van België aan de tiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds.

Men geeft aan het fonds de nodige middelen voor de periode 2005-2007 om de armoede te bestrijden door aan de arme landen in de regio interestvrije leningen op zeer lange termijn toe te kennen. Het Afrikaans ontwikkelingsfonds is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die door Afrikaanse Ontwikkelingsbank wordt bestuurd. Het begon zijn activiteiten in 1974. Zijn doel is de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen. België is in juli 1974 lid geworden van het fonds en heeft aan elke voorgaande wedersamenstelling deelgenomen. De deelname aan de tiende samenstelling van de middelen van het fonds bedraagt 1,55%. Dit stemt overeen met de globale begrotingslast van ongeveer 60 miljoen euro die over de begrotingen 2005 tot 2007 wordt verdeeld.