03 feb 2011 12:58

Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de minister van Financiën de toestemming krijgt om in naam van België zonder voorbehoud in te schrijven op de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (FAD-12) voor het bedrag van de eerste schijf van 30 miljoen euro en onder voorbehoud van het verkrijgen van de noodzakelijke kredieten voor het saldo. Het ontwerp geeft ook toestemming aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking om het bedrag van 30 miljoen euro te storten waarop in 2011 zonder voorbehoud wordt ingeschreven.

De ministerraad van 3 december 2010 had de minister van Financiën toestemming gegeven om gunstig te stemmen voor het voorstel van resolutie rond FAD-12, die slaat op de periode 2011-2013. België zal bijdragen voor een bedrag van 94,6 miljoen euro (zie persbericht).