03 feb 2011 12:58

Ministerraad van 3 februari 2011

De ministerraad vergaderde op donderdag 3 februari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op donderdag 3 februari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad nam volgende beslissingen: