03 feb 2011 12:58

Regie der Gebouwen

Dossier van de Regie der Gebouwen

Dossier van de Regie der Gebouwen

De ministerraad heeft een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goedgekeurd die minister van Financiën Didier Reynders indiende:

  • de Regie der Gebouwen belast het aankoopcomité met de onderhandse verkoop aan de stad Namen van een perceel grond op de site van de Kazernes in Namen. Het gaat om een perceel dat niet meer van nut is voor de bouw van het nieuwe justitiepaleis van Namen op de site.
  • de minister van Financiën bekomt de toelating om een ruiltransactie van onroerende goederen met gesloten beurzen uit te voeren. Het gaat om een eigendom van de federale staat, gelegen in de Sint Pietersveldstraat 6B in Ruisselede, die niet meer in gebruik is. Hij wordt geruild voor zes percelen landbouwgrond en een deel parking die eigendom zijn van de Vlaamse overheid.  
  • de minister van Financiën heeft de toelating bekomen om een terrein aan de rue du Tram en de avenue Emile Vandervelde te verkopen aan de stad Borgworm.