03 feb 2011 12:58

ISAF

Statuut van het Belgisch personeel bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen van operatie Afghan Assist van ISAF

Statuut van het Belgisch personeel bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen van operatie Afghan Assist van ISAF

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging  Pieter De Crem rond het statuut van het Belgisch personeel dat ingezet is bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen in operatie Afghan Assist van ISAF (*).

De Belgische bijdrage zal bestaan uit zowel steun- als boordpersoneel. De deelname wordt geschat op vier personen op jaarbasis. 

Het Belgisch personeel dat ingezet wordt buiten het Afghaanse grondgebied ( in Turkije) zal het statuut operationele inzet, deelstand waarnemingsinzet, KB 03 - coëfficiënt 2 toegewezen krijgen. 

Het Belgisch personeel dat ingezet wordt op het Afghaanse grondgebied en het
personeel aan boord van de AWACS op de dagen van OAA-vluchten, zullen het
statuut operationele inzet, deelstand passieve gewapende inzet, KB 03 - coëfficiënt 4
krijgen.

(*) ISAF = International Security Assistance Force