03 feb 2011 12:58

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Creatie van tewerkstelling en vergoeding voor 'ongemakkelijke' prestaties in psychiatrische verzorgingstehuizen

Creatie van tewerkstelling en vergoeding voor 'ongemakkelijke' prestaties in psychiatrische verzorgingstehuizen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Laurette Onkelinx een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat het ministerieel besluit van 10 juli 1990 wijzigt waarbij de RIZIV-tegemoetkoming in psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's) wordt vastgelegd. 

Het ontwerp bevat twee maatregelen die de sociale akkoorden uitvoeren die met de private en de publieke gezondheidssectoren werden gesloten:

  • de creatie van tewerkstelling in de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's)
  • een vergoeding voor de avond- en nachtprestaties (de zgn. 'ongemakkelijke' prestaties) in de PVT's 


Creatie van tewerkstelling in de psychiatrische verzorgingstehuizen

De sociale akkoorden voorzagen onder meer de creatie van 60 bijkomende banen in de PVT's vanaf 1 oktober 2010, telkens door verhoging van de normen. Het ontwerpbesluit voert die maatregel uit en voorziet de financiering van die banen in de tegemoetkoming van het RIZIV. 

Vergoeding voor avond- en nachtprestaties 

Deze vergoeding is voorzien in het akkoord dat werd gesloten voor de private en voor de publieke federale gezondheidssectoren. In dit akkoord worden maatregelen voorzien in het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep. Het ontwerp voorziet een vergoeding van 0,66 euro (aan index 112,72) per dag en per patiënt voor de vergoeding van de uren van onregelmatige prestaties voor verpleegkundigen, zorgkundigen en/of opvoeders die gepresteerd worden 's avonds tussen 19 uur en 20 uur of die gepresteerd worden tot na middernacht ongeacht het uur waarop de prestatie is begonnen.

Het ontwerp van ministerieel besluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.