03 feb 2011 12:58

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het model vaststelt van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het ontwerp regelt de vorm, de afmetingen en de kleuren van de legitimatiekaart alsook de logo's en vermeldingen die er op moeten voorkomen.

Het ontwerp voert artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 13 december 2009 uit, dat bepaalt dat de inspecteurs van de CREG in het bezit moeten zijn van bewijsstukken ter rechtvaardiging van hun ambt bij het uitoefenen van hun onderzoeksopdrachten en het vaststellen van overtredingen, zoals bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.