03 feb 2011 12:58

Overheidsopdracht

Aankoop van mandagen voor de ontwikkeling van software voor de NV ASTRID

Aankoop van mandagen voor de ontwikkeling van software voor de NV ASTRID

De ministerraad heeft minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom de toelating gegeven om een overheidsopdracht op te starten met betrekking tot het afsluiten van een open overeenkomst voor 2011-2015 betreffende de aankoop van mandagen voor softwareontwikkeling ten voordele van de NV ASTRID. Die opdracht wordt afgesloten met de firma Intergraph Belgium NV, die alle basistoepassingen heeft geleverd.

ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten.