03 feb 2011 12:58

FAVV

Overeenkomsten tussen het FAVV en nationale referentielaboratoria

Overeenkomsten tussen het FAVV en nationale referentielaboratoria

Op voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft de ministerraad aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn goedkeuring verleend voor het afsluiten van drie overeenkomsten met de volgende laboratoria:

  • het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Centre d'Economie Rurale (CER)
  • het Centraal Veterinair Instituut uit Nederland (VCI)
  • het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Het ILVO en de Groupe CER worden zo de nationale referentielaboratoria voor de analyses van allergenen.
Het CVI (Nederland) wordt bevoegd als nationaal referentielaboratorium voor de ziekten van weekdieren.
Tot slot wordt het WIV het nationaal referentielaboratorium voor de zoönotische pathologieën die worden overgedragen door tweekleppige weekdieren. 

De verschillende overeenkomsten zijn opgemaakt volgens hetzelfde algemeen schema  met omschrijving van het onderwerp van de overeenkomst, de bepalingen in verband met de toepassingsmodaliteiten, de duur van het contract, de uitvoeringsmodaliteiten, de toepassingsgebieden, de organisatie van communicatiegroepen, de opvolging van de activiteiten door de stuurgroep, de financiering en de prijs alsook de betalingsmodaliteiten. Die overeenkomsten werden opgesteld volgens het standaardmodel van het FAVV om de uniformiteit in de contracten tussen het Agentschap en de laboratoria te verzekeren. Zij zijn geldig voor 5 jaar, vanaf 1 januari 2011.