04 okt 2002 17:00

Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, nam de Ministerraad een budgettaire maatregel met het oog op het behoud van de Belgische deelname aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, nam de Ministerraad een budgettaire maatregel met het oog op het behoud van de Belgische deelname aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Als gevolg van de begrotingscontrole 2002 kon deze maatregel, die reeds goedgekeurd werd door de Ministerraad (*), niet worden uitgevoerd. Om de Belgische deelname aan het Afrikaans Ontwikkelingsfonds te behouden en om een duidelijk politiek mandaat te geven aan de Belgische vertegenwoordigers die de onderhandelingen van de negende wedersamenstelling van het Fonds bijwonen werd een bedrag van 6,25 miljoen euro vrijgemaakt op het budget van de multilaterale Ontwikkelingssamenwerking. Het Afrikaans Ontwikkelingsfonds is een internationale financiële instelling, die werd opgericht in 1972 en beheerd wordt door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Het werd operationeel in 1974. Het heeft tot doel de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen bij te staan en de armoede in Afrika te bestrijden door het toestaan van renteloze leningen op zeer lange termijn. België werd lid van het AOF in juli 1974 en nam deel aan elke wedersamenstelling van de middelen. (*) zie bericht nr. 38 van de Ministerraad van 8 februari 2002.