04 mrt 2005 16:00

Afrikaans ontwikkelingsfonds tiende wedersamenstelling middelen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de deename van België goed, aan de tiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de deename van België goed, aan de tiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

Het AOF is een internationale financiële instelling die in 1972 werd opgericht en die door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank wordt bestuurd. Het fonds begon zijn operationele activiteiten in 1974. Het heeft als doel de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen, door concessionele leningen en giften toe te kennen in overeenstemming met de Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen. België werd in juli 1974 lid van het AOF. Het heeft aan elke voorgaande wedersamenstelling deelgenomen. De Ministerraad besliste het aandeel te verhogen tot 1,55% (Hetzelfde aandeel als in de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA in het Engels). De effectieve bijdrage van België bedraagt 57,90 miljoen euro. België maakt ook aanspraak op een inschrijvingspremie van ongeveer 5,5 miljoen euro, omdat het zijn bijdrage in drie jaarlijkse schijven contant betaalt. Het totale bedrag komt hierdoor op 63,7 miljoen euro. (*) in december 2004 in Kopenhagen.