04 mrt 2005 16:00

Ministerraad van 4 maart 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 maart 2005, Wetstraat 16 om
12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 maart 2005, Wetstraat 16 om 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister noemde de socio-economische hervormingen, die de Ministerraad vandaag doorvoerde, historisch. Het gaat om de wijziging van de vennootschapsbelasting waarbij men een fiscaal voordeel toekent op het eigen vermogen dat de onderneming investeert. Het voordeel is even groot als voor het geleende kapitaal. Voor de KMO's is een speciaal stelsel voorzien. Ze kunnen kiezen tussen de aftrek die 0,5% hoger zal zijn of de bestaande investeringsreserve. Uiteraard kan men de stelsels niet cumuleren. De gederfde inkomsten voor de Staat, die minder dan 500 miljoen euro zullen bedragen, zullen door de verhoging van activiteiten en werkgelegenheid worden gecompenseerd. Het stelsel is van toepassing op alle ondernemingen. De Minister van Financiën kondigde aan dat vanaf 1 januari 2008 de titels aan toonder niet meer worden uitgegeven. De Eerste Minister schonk ook aandacht aan de dubbele maatregel die als doel heeft het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De maatregel verhoogt het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort door de wetenschappelijke instellingen en door de privé ondernemingen die met deze instellingen een overeenkomst sluiten van 50% naar 65%. Guy Verhofstadt kondigde ook aan dat uit een eerste analyse van het voorlopig document van het beheerscomité van het RIZIV blijkt, dat de besparingen die in 2004 moeten worden verwezenlijkt voor het budgettair evenwicht tussen 200 en 300 miljoen euro zouden bedragen. Op basis hiervan zal de begrotingscontrole plaatsvinden, maar niet voor de definieve cijfers van het eerste trimester voor de gezondheidszorg bekend zijn. Men zal de cijfers op 9 april bekend maken. De begrotingscontrole zal dus op dinsdag 12 en woensdag 13 april plaatsvinden. De Ministerraad gaf aan de Minister van Volksgezondheid een mandaat om een akkoord te sluiten met de non-profit sector. Tijdens de onderhandelingen zal men rekening moeten houden met het feit dat 2/3 van de bijkomende middelen voor tewerkstelling worden aangewend en 1/3 voor de verbetering van het statuut, zonder in excessieve maatregelen te vervallen. De Eerste Minister schonk ook aandacht aan de hervorming van de wapenwet die in eerste lezing is goedgekeurd en aan de Raad van State is overgemaakt.