04 mrt 2005 16:00

Dierengeneeskunde

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) op de uitoefening van de dierengeneeskunde en de wet (**) tot oprichting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid van de dieren en de dierlijke producten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) op de uitoefening van de dierengeneeskunde en de wet (**) tot oprichting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid van de dieren en de dierlijke producten.

Het voorontwerp van wet geeft een wettelijke basis aan de sancties die men neemt wanneer bepaalde reglementaire bepalingen niet worden nageleefd. Het gaat om: - disciplinaire sancties ten aanzien van erkende dierenartsen die in het kader van hun opdracht de reglementaire bepalingen niet naleven. - strafrechtelijke sancties ten aanzien van slachthuizen die onrechtmatige bijdragen aan het Sanitair fonds blijven doorrekenen. Sins 1 januari 2004 betalen de landbouwers de bijdragen rechtstreeks aan dit fonds. (*) van 28 augustus 1991. (**) van 23 maart 1998.