04 mrt 2005 16:00

Maison Jekay

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met de verkoop van het 'Maison Jekay', dat eigendom van de Staat is en dat door de Regie der Gebouwen beheerd wordt, aan de n.v. Domaine d'Argenteuil.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met de verkoop van het 'Maison Jekay', dat eigendom van de Staat is en dat door de Regie der Gebouwen beheerd wordt, aan de n.v. Domaine d'Argenteuil.

De n.v. Domaine d'Argenteuil dat heeft een bod van 200.000 euro gedaan op het Maison Jekay. De n.v. Domaine d'Argenteuil verbindt zich ertoe een zakelijk rechtelijke concessie via een erfpachtcontract van 27 jaar te verlenen op het huis voor een jaarlijkse huur van één euro aan de vzw Muziekkapel Koningin Elisabeth. De Muziekkapel wil het ter beschikking van zijn docenten stellen.