04 mrt 2005 16:00

Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad kennis van het nieuw meerjarig onderzoeksprogramma: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, nam de Ministerraad kennis van het nieuw meerjarig onderzoeksprogramma: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling.

Het programma heeft als doel: - op verscheidene strategisch belangrijke domeinen het wetenschappelijk potentieel in stand houden en te ontwikkelen, om de wetenschappelijke onzekerheden te verminderen en op de toekomstige behoeften inzake kennis te anticiperen, - de overheden van het land de wetenschappelijke steun bieden die nodig is voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van een supranationaal, federaal, regionaal of lokaal beleid in en tussen deze domeinen, - het Belgisch onderzoekspotentieel in de betrokken domeinen de mogelijkheid bieden om zich te integreren in de diverse onderzoeksinitiatieven op Europees en internationaal vlak, in het bijzonder binnen de Europese Onderzoeksruimte. Op operationeel vlak zal het programma bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en instrumenten gericht op: - de analyse van processen die aan de basis liggen van het functioneren van antropogene en natuurlijke systemen, - de studie van impacts op milieu-, sociaal en economisch vlak van wijzigingen en evoluties in de processen en in hun onderlinge interacties, - de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van beleidsmaatregelen die gericht zijn op preventie, aanpassing, remediëren, beheer... Onderzoeksprioriteiten: - energie - transport en mobiliteit - agrovoeding - gezondheid en milieu - klimaat - biodiversiteit - atmosfeer en terrestrische en mariene ecosystemen. Het budget bedraagt 80.847.000 euro voor de periode 2005-2013. Het Federaal Wetenschapsbeleid staat in voor de operationele directie en het beheer van de acties. De Minister van Wetenschapsbeleid zal het voorbereidend overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen starten, om een samenwerkingsakoord over het onderzoeksprogramma te sluiten.