04 mrt 2005 16:00

Farmaceutische specialiteiten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het voorgestelde budget is het resultaat van overleg dat tussen de geneesmiddelen industrie en de Minister van Sociale Zaken plaatsvond. Het globale budget van de farmaceutische specialiteiten bevat een gedeeltelijk budget voor de klasse van statines. Het bedraagt 199,1 miljoen euro. Het is berekend op basis van de verwachte evolutie in 2005 voor de klasse van statines, na aftrek van de impact op deze klasse van de besparingsmaatregelen genomen in 2005 voor alle geneesmiddelen. Het ontwerp heeft als doel om 65% van een eventuele overschrijding te kunnen recupereren op de geneesmiddelenindustrie. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.