20 jul 2010 13:00

Afrikaanse ontwikkelingsbank

Deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank

Deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank

België neemt deel aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de gouverneur van de Nationale Bank van België gemachtigd om in te schrijven op de verhoging van het kapitaal van 23,95 tot 67,68 miljard STR (*). Op basis van zijn huidig aandeel zal België intekenen op 28 040 aandelen met elk een waarde van 10 000 STR (*). Het aandeel van België bedraagt 0,641% van het kapitaal. De intekening gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring van het parlement.

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank draagt bij tot de economische en sociale ontwikkeling van Afrika door leningen aan Afrikaanse landen toe te kennen om bepaalde ontwikkelingsprojecten te financieren en om structurele en sectorale aanpassingsprogramma's te ondersteunen. 77 staten zijn lid van de bank.

 (*) STR=1,20635 USD.