20 jul 2010 13:00

Ministerraad van 20 juli 2010

De ministerraad vergaderde op dinsdag 20 juli 2010 in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op dinsdag 20 juli 2010 in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad heeft volgende beslissingen genomen: