20 jul 2010 13:00

Aanvullende verzekering voor geneeskundige verzorging

Versnelde procedure bij beroepen tegen sommige beslissingen van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen

Versnelde procedure bij beroepen tegen sommige beslissingen van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen

De ministerrraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat een versnelde procedure instelt bij beroepen tegen sommige beslissingen van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfonds.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voert een snelle procedure in voor de Raad van State tegen de beslissingen die de commissie neemt. De procedure is dezelfde als die tegen beslissingen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Het ontwerp neemt dus de bepalingen over van het koninklijk besluit van 15 mei 2003.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.