20 jul 2010 13:00

Nationale loterij

Beheerscontract van de Nationale Loterij

Beheerscontract van de Nationale Loterij

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht.